COACH-ON-TOUR 2020!
 
Roeiers en verenigingen bied ik graag extra slagkracht met het coach-on-tour programma:
 
  • Individuele instructie
  • Video-opnamen en analyse
  • clinics voor roeiers 
  • instroom nieuwe leden
  • bijscholing en opleiding van instructeurs
 
Meer informatie vind je op de websites www.roeiplezier.nl of op www.enjoyrowing.com
 
Sportieve groet, Carla